Over ons

Wie zijn we

Als Lions Club Nootdorp-Pijnacker bestaan we ruim 30 jaar. Onze oprichter was George Ermers. Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde Lions Clubs. Er is in Pijnacker-Nootdorp ook een vrouwenclub. Wij zijn een mannenclub. Onze gemiddelde leeftijd is 55 jaar. Wij komen graag in beweging voor een ander. We doen dat door fondsen te werven, goede doelen te steunen en door fysiek de handen uit de mouwen te steken. We dragen graag bij aan het oplossen van achterstandssituaties in onze eigen regio. Onze leden zijn stuk voor stuk ondernemende mensen. We hebben verschillende beroepen, achtergronden en netwerken. Meer weten? Neem contact op.

Waar vind je Lions

Met zo’n 1,4 miljoen leden zijn de Lions al meer dan 100 jaar actief. Samen zijn we de grootste serviceorganisatie ter wereld. In Nederland vind je ruim 10.000 Lions en 435 Lions Clubs. Er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs, maar ook speciale clubs. Onze club is een mannenclub. We kennen in deze regio ook de Dames van Oostland. Jonge(re) Lions (18 tot 35 jaar) zijn welkom bij de Lions Leo Clubs. De oprichter van de eerste Lions Club was Melvin Jones (1917). Lions International is gevestigd in Oakbrook, Illinois, USA. Meer weten? Neem contact op.

Wat doen we

Als Lions Club Nootdorp-Pijnacker werken we in teams en hebben we een aantal eigen, maatschappelijke projecten. Daarnaast organiseren we verschillende sociaal-maatschappelijke evenementen en ‘fundraisers’ voor lokale – of lokaal geïnitieerde – goede doelen. Meer weten? Neem contact op.

Projecten Voorbeelden zijn de oprichting en realisatie van Hospice Koningshove in het oude dorpshart van Pijnacker en de financiering van een E-Car. Het hospice is nog volop in ontwikkeling. De E-car is een door ons gefinancierd elektrisch voertuig, waarmee cliënten van Pieter van Foreest huizen door vrijwilligers naar maatschappelijke bestemmingen worden gebracht.

Evenementen Een voorbeeld is Trashunting. Dit initiatief stimuleert duurzaamheidsbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij jong en oud, voor een netjes opgeruimde, eigen omgeving. In teams en in competentie ruimen we rommel op langs verschillende paden en wegen. Samen werken we aan een brandschone, groene ‘achtertuin’.

‘Fundraisers’ Voorbeelden hiervan zijn de Lions Night en Douwe Egberts Koffiepunten tellen. Beide hebben als doel geld in te zamelen voor de ondersteuning van maatschappelijke projecten. Bij de Lions Night serveren wij een smakelijk diner in een lokaal restaurant. Couverts, wijn en een loterij zorgen voor de opbrengst. De bij lokale supermarkten ingezamelde koffie-spaarpunten van Douwe Egberts worden omgezet in gratis pakken verse koffie. Die hun weg vinden naar cliënten van de Voedselbank.  

 

 

Waar staat een Lion voor

Lions hebben een erecode die door elk lid wordt nagestreefd. De code staat onder andere voor het nastreven van een goede reputatie, het correct en moreel verantwoord handelen naar anderen, het bouwen aan vriendschap, loyaal en aanspreekbaar zijn. Een Lion leeft als ‘vriend’ mee en zet zich in voor anderen, is royaal met lof en stelt zich niet negatief, maar constructief op naar zijn omgeving.  

Waarom en hoe lid worden

Je wordt vooral Lion omdat je iets wilt betekenen voor een ander. Je sluit je aan bij ons om je blikveld te verruimen, je talent in te zetten en je sociale netwerk aan te vullen. Ondernemende netwerkers zijn van harte welkom. Woon je in Pijnacker-Nootdorp en wil je je handen uit de mouwen steken voor mensen die een duwtje in de rug goed kunnen gebruiken? Kom dan eens praten. We vertellen je graag alles over onze activiteiten, doelen, erecode en het verdere kennismakingsproces. We zijn natuurlijk ook in jou geïnteresseerd. Interesse? Laten we samen bekijken of we een goede match maken. Neem contact op.

Wat behelst onze Erecode

Van een Lion mag verwacht worden dat hij:

1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

Giften en donaties (ANBI)

Naam ANBI:
Stichting Community Service Lions Club Nootdorp-Pijnacker

Onze Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), Dit betekent dat giften en bijdragen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar kunnen zijn. Meer weten? Neem contact op.

Ons Bestuur

Ron van Riet

President

Ralph Wilhelm

Secretary

John van der Spek

Past President

Luuk van den Eijk

Vice President

Johan Eikelenboom

Treasurer

Onze leden

Michiel Kouwenhoven

Tailtwister
Michiel Kouwenhoven (1966) vond zijn carrière in het notariaat en is nu vooral maatschappelijk actief. Hij houdt onze bijeenkomsten levendig en zorgt dat deze goed verlopen.

Johan Eikelenboom

Penningmeester
Johan Eijkelenboom (1969) adviseert bedrijven bij een landelijke bank en ondersteunt als penningmeester het bestuur van onze club.

Ronald Lindenburg

Fundraiser
Ronald Lindenburg (1968) is optometrist en runt een optiekwinkel. Hij maakt zich sterk voor fundraising en donaties aan goede doelen. 

Stephan Weijers

Lions Unite
Stephan Weijers (55) werkt als senior manager in het ruimtelijk domein. Hij zorgt voor een rijk gevarieerde clubagenda en boeiende bijeenkomsten.

Ron van Riet

President
Ron van Riet (1966) runt een bedrijf in de horeca en geeft als president leiding aan onze club.

John Hoozemans

Sterrengala
John Hoozemans (1950) werkte een leven lang als arts in de geriatrie. Hij zorgt ervoor dat we als clubleden op een gezonde manier naar elkaar blijven omkijken. 

Robert Sengers

Fundraiser
Robert Sengers (1968) runt een bedrijf in (Her-)Ontwikkeling & Bouwmanagement van Gezonde gebouwen. Hij zet zich o.a. in voor ons Lions evenement ‘TrasHunting’ en de ontwikkeling van het Hospice Koningshove.

Ralph Wilhelm

Secretaris
Ralph Wilhelm (1989) runt een bouwbedrijf en ondersteunt als secretaris het bestuur van onze club.

Edwin van Lier

Lions Unite
Edwin van Lier (1971) runt een printbedrijf. Hij zorgt ervoor dat we in de media en tijdens evenementen goed voor de dag komen. 

Luuk van den Eijk

Past President
Luuk van den Eijk (1957) is tenderstrateeg/pitchmaker. Hij ondersteunt als oud-president het bestuur van onze club.

John van der Spek

Golftoernooi
John van der Spek (1968) realiseert complexe bouwprojecten. Hij maakt van ons jaarlijks Lions Golftoernooi steeds weer een succes.

Dirk Jan Padmos

Tailtwister/Tamer
Dirk-Jan Padmos (1975) runt een ICT-bedrijf. Hij zet zich als spreekstalmeester in voor het Lions SterrenGala.

Leco van Vliet

Vice President
Leco van Vliet (1969) runt een bedrijf in de interne-transportwereld en ondersteunt als vicepresident het bestuur van onze club.

Jan Vincenten

Fundraiser
Jan Vincenten (1948) is als ervaren bestuurder maatschappelijk actief. Hij is nauw betrokken bij Hospice Koningshove, een project dat we als Lions omarmen. 

Wim van der Kooij

Algemeen Lid
Wim van der Kooij (1945) is een ervaren vastgoedontwikkelaar. Hij is vindingrijk in het bedenken van maatschappelijke initiatieven. 

Hoe kun je lid worden?

Je wordt vooral Lion omdat je iets wilt betekenen voor een ander. Je sluit je aan bij ons om je blikveld te verruimen, je talent in te zetten en je sociale netwerk aan te vullen. Ondernemende netwerkers zijn van harte welkom. Woon je in Pijnacker-Nootdorp en wil je je handen uit de mouwen steken voor mensen die een duwtje in de rug goed kunnen gebruiken? Kom dan eens praten. We vertellen je graag alles over onze activiteiten, doelen, erecode en het verdere kennismakingsproces. We zijn natuurlijk ook in jou geïnteresseerd. Interesse? laten we dan samen bekijken of we een goede match maken. Neem contact op.